Gezondheidsuitslagen bij Raad van Beheer

Al geruime tijd staan er geen gezondheidsuitslagen meer in het Golden Nieuws. We zijn druk bezig met het invoeren van gegevens in ZooEasy en niet meer in de oude data base.

Helaas gaat dat niet zo snel zoals gehoopt en kunnen we op dit moment niets melden. In de toekomst is het wellicht mogelijk om dit op te zoeken in ZooEasy en/of volgt er weer publicatie in het Golden Nieuws.

Mocht u wat willen weten over de gezondheid dan kunt u uitslagen vinden van heup-, elleboog- en oogonderzoek op de website van de Raad van Beheer:

www.raadvanbeheer.nl → Fokkerij, Gezondheid, Gedrag & Welzijn → Gezondheidsonderzoeken online. Hier kunt u op NHSB-, chipnummer of naam van de hond de gegevens bekijken. Van de oogonderzoeken zijn, indien van toepassing, ook voorgaande onderzoeken in te zien.

 

Oogonderzoek

Helaas blijkt dat bij een aantal eigenaren het nog steeds niet duidelijk is wat je moet doen als je hond niet vrij is op alle onderdelen van het ECVO formulier. Ook hier geeft de Raad van Beheer uitgebreide informatie over op de website:

www.raadvanbeheer.nl → Gezondheidsonderzoeken → Oogonderzoek.

Gang van zaken

  • Uw hond dient jaarlijks te worden onderzocht op de aanwezigheid van als erfelijk beschouwde oogaandoeningen;
  • Bij een voorlopig niet vrije uitslag, kan de dierenarts adviseren de hond na 6-12 maanden opnieuw te laten onderzoeken;
  • Krijgt de hond bij deze second opinion een andere uitslag uit dan nog wordt door de afdeling GGW de meest negatieve uitslag aangehouden;
  • In het geval van twee niet gelijk luidende onderzoekuitslagen blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het NL-ECVO-panel. Het oordeel van het panel is doorslaggevend en geldt als de definitieve uitslag.

Mocht uw hond dus niet vrij worden gegeven, dient u hem/haar te laten onderzoeken door het panel.

 

Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

 

Mogelijke situaties bij fokker

Bij veel fokkers roept de verplichte DNA-afname vragen op. Om de procedure voor u als fokker te verduidelijken treft u op de website van de Raad van Beheer een overzicht van de meest voorkomende situaties voor u als fokker van rashonden. Per situatie wordt de te volgen procedure beschreven.

www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

Laatst aangepast op zondag 06 juli 2014 20:08