Verslag van de Ledenvergadering op zaterdag 29 maart

 

Opkomst van de leden was erg laag tw 28 leden. Oorzaak lage opkomst heeft mede te maken met het mooie weer en een aantal internationale tentoonstellingen.

 

Na de opening werd 1 minuut stilte in acht genomen voor het overlijden van Henri Klop, secretaris van de JPC en Mw. Ans Stuifbergen-Hoetjes, keurmeester.  

Door het overlijden van haar dochter was Elsa Stevens absent.

 

Financieel beleid goedgekeurd met een positief exploitatiesaldo.

Begroting 2014 na toelichting zonder aanpassingen goedgekeurd.

 

In de pauze was er de gelegenheid om de metamorfose te bekijken van het Golden Nieuws.

De omslag, indeling, papierkwaliteit en de lay-out is vernieuwd met veel foto’s en kleur.

 

Bestuurswijziging :

Penningmeester Alex van Oeveren krijgt onder applaus ets aangeboden van de GRCN wegens bewezen diensten over de afgelopen 3 jaar.

Tevens complimenten van de kascontrole over het gevoerde financieel beleid. 

Ans Boon is nieuw in het bestuur gekozen en gaat als penningmeester Alex vervangen.

 

Uitbreiding bestuur :

Gwendolyn de Jongh was kandidaat voor het bestuur maar heeft door ziekte helaas moeten bedanken, wij wensen haar beterschap.

Het bestuur heeft Michelle Devreese en Melanie Groenenberg bereid gevonden om het bestuur in 2014 te gaan ondersteunen.

 

Patrice van de Vorst heeft zich is door ziekte afgemeld. Hierdoor is de lezing “Aansprakelijkheid fokkers” komen te vervallen.

 

Fokbeleid:

VFR is goedgekeurd door de Raad van Beheer incl. dispensatie/aanvullende voorwaarden.

DNA testen worden ook in 2014 weer ondersteund met een financiële bijdrage.

 

Uitslag DNA testen t/m 2013:

Ichthyosis 2: Circa 200 dieren onderzocht, 80 drager / 55 lijder / 60 vrij.

GRPRA1: Ruim 100 dieren onderzocht, 13 dragers.

GRPRA2: Circa 30 onderzocht, 1 drager (nog een deel in onderzoek).

 

Sluiting ALV met het verzoek aan de leden mee te denken voor diverse activiteiten voor het 60-jarig bestaan van de GRCN in 2016.

 

Laatst aangepast op donderdag 03 april 2014 23:18