Informatie over de lidmaatschapsprocedure van de GRCN

Meld u hier online aan als lid.

 

Als uw aanmeldingsformulier is ontvangen wordt u in de ledenadministratie opgenomen als ASPIRANT-LID en krijgt u via de ledenadministratie het volgende toegezonden: de eerder verschenen exemplaren van het Golden Nieuws, indien u heeft opgegeven met terugwerkende kracht lid te worden (1 januari of 1 juli). Het Golden Nieuws verschijnt 6x per jaar en wel eind februari, eind april, eind juni, eind augustus, eind oktober en eind december en het jaarboek.

 

Jaarboek, Statuten en Huishoudelijk Reglement

In het Jaarboek zijn opgenomen: Statuten, Huishoudelijk Reglement (de doelstelling van de vereniging), artikelen over opvoeding van een pup, over voeding, verzorging en beweging van uw hond, de standaard van de Golden Retriever, een artikel over de activiteiten die u met uw Golden Retriever kunt ondernemen enz….

Ingesloten bij Golden Nieuws no. 2 en het Jaarboek ontvangt u ieder jaar uw lidmaatschapskaart. Mocht u in de loop van het jaar lid zijn geworden dan ontvangt u uw lidmaatschapskaart pas in het volgende jaar, indien u om administratieve redenen uw lidmaatschapskaart al ontvangt voordat uw naam gepubliceerd is in het Golden Nieuws of wanneer u nog aspirant-lid bent, dan ontvangt u deze onder voorbehoud. Indien er binnen twee maanden na publicatie in het Golden Nieuws bezwaar tegen uw aanvraag voor het lidmaatschap is ingediend, dan hoort u dit van het secretariaat. Na ongeveer een jaar wordt uw aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap. U krijgt hierover verder geen bericht.

 

De totale duur van de lidmaatschapprocedure tot aan het tijdstip waarop uw naam is opgenomen in de ledenadministratie en uw naam wordt gepubliceerd in het Golden Nieuws is ca. 3 à 4 maanden. Ongeveer een jaar (zie statuten) na uw aanvraag wordt uw aspirant-lidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap. Gedurende deze periode krijgt u wel het Golden Nieuws toegestuurd.

 

Betalingswijze

Hoe u uw contributie moet betalen kunt u lezen in het Golden Nieuws. Bij het aanmelden voor het lidmaatschap van hoofd- of medeleden dient u het geld tegelijk met het inschrijfformulier over te maken op:

Rekeningnummer 1349.53.525
t.n.v. Golden Retriever Club Nederland
onder vermelding van Hoofdlid en/of Medelid.

IBAN: NL06RABO0134953525
BIC: RABONL2U

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar.

Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot de ledenadministratie.

 

lllllbcvbbbcvledlledDit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken.
Inge Berendsen
Dennenhof 13
4921 MK Made
telefoon 
Laatst aangepast op zondag 02 maart 2014 14:10